1774 KAZDAĞI ODALAR BİZDEN SPA FELSEFE SOSYAL BASINDA BİZ KEKİK TERAPİ MERKEZİ AKTİVİTE TEMAS
REZERVASYON BİZE ULAŞIN


KVKKKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel verilerin korunması otelimizin en önemli önceliklerindendir. Bu konunun en önemli kısmını ise müşterilerimizin, misafirlerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, yetkilileri ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi oluşturmaktadır. Çalışanlarımızın kişisel verilerin korunmasına ilişkin şirketimizin yürüttüğü faaliyetler ise bu politikadaki esaslarla paralel olarak kaleme alınan şirket çalışanları Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası altında yönetilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre herkes kendi kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.  Bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda müşterilerimizin misafirlerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışan adaylarımızın, şirket yetkililerinin ziyaretçilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, yetkilileri ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu politikada kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde şirketimizin benimsediği bazı ve aşağıda sıralanan temel ilkelere ilişkin temel açıklamalarda bulunacaktır:

- Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

- Kişisel verileri doğru ve gerektiğince güncel tutma

- Kişisel verileri meşru amaçlar için işleme

- Kişisel verileri işlendiği amaca bağlı olarak sınırlı ve açık şekilde işleme

- Kişisel verileri gerektiği süre zarfınca muhafaza etme

- Kişisel veri sahiplerini bilgilendirme

- Kişisel veri sahiplerinin haklarını koruması için gerekli sistemi kurma

- Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma

- Özel nitelikli kişisel verilerin muhafaza edilmesinde gereken hassasiyeti gösterme

- Kişisel verilerin işlenme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata KVKK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma

Kişisel Verilerin Toplanmasının Hukuki Sebebi

Misafirlerimize ait kişisel verilerin yapacağımız işlemlerin niteliğine göre otel konaklama ve diğer hizmetlerin rezervasyon satışı ile ilgili hizmetleri sunmak amacıyla kullanmakta ve işlemekteyiz.

Hangi Kişisel Verileri Topluyoruz

Sizlerden toplamış olduğumuz kişisel veriler; ad-soy ad, doğum tarihi, yaşınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, kimlik bilgileriniz, ödeme bilgileriniz gibi verilerdir.

Bunun haricindeki diğer tüm veriler sizlere vermiş olduğumuz hizmet kalitesini arttırmak için alınan verilerdir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz sizin vermeniz suretiyle veya bizimle sözlü ve yazılı olarak iletişime geçtiğiniz takdirde yine sizin tarafından söylenmek veya yazılmak üzere toplanır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizi, sizlere sunduğu uygulama hizmetleri, burada belirtilen amaçlar ve sizlere sunduğumuz hizmet kalitesini arttırmak amacıyla yeni ürün ve hizmetlerimizden, yeni kampanyalarımızdan sizleri haberdar etmek ve tanıtımını yapmak amacıyla toplanır.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve kapsamı ile sınırlı olmak koşuluyla üçüncü kişilerle işlenmesinin gerek olması halinde yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu gereklilikler, hizmet sunum sürecindeki işleme eylemlerini, hizmet sürekliliği ve kalitesinin arttırılması, güvenliğin sağlanması, yasal yükümlülüklerinin yerine gelmesi veya hakların kullanılması gibi KVKK'daki hüküm ve koşullara uygun diğer sebeplerdendir.

İlgili Kişilerin Hakları  

KVKK'nın ilgili maddelerince kullanıcı aşağıdaki belirtilen haklara sahiptir:

1) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

2) İşlenmiş olan kişisel veriniz var ise bununla alakalı bilgi talep etme

3) Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacına uygun işlenip işlenmediğini öğrenebilme

4) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizi aktarıldığı üçüncü kişiyi bilme

5) Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmesi durumunda düzeltilmesini talep etme

6) Kişisel verilerinizin KVKK'nın ilgili maddesine göre silinmesini veya yok edilmesini talep etme

7) Yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme

8) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi durumunda kişinin zarara uğraması haliyle zararın giderilmesini talep etme

Yukarıdaki konularda haklarınızı kullanmak isterseniz info@1774kazdagi.com mailine e-posta yollamanız yeterli olacaktır.

Talebinizin alınmasından sonraki 30 gün içerisinde sizlere geri dönüş sağlayacağız.